Põlva maakond

Andmed seisuga 2019-03-08 15:59

Reg nr Kandidaadi nimi Maakond kokku Kanepi vald Põlva vald Räpina vald
Eesti Vabaerakond
207 KAUL NURM 60 23 28 9
208 MARIKA PARV 5 0 2 3
209 URMAS OTT 7 1 6 0
210 ÜLLAR VANA 34 0 27 7
211 ANNIKA TOOTS 46 1 42 3
212 KATI KONGO 16 3 10 3
213 TÕNIS LUKATS 10 2 6 2
214 URMET KÜLAOTS 13 2 9 2
215 MIHKEL MÄLLO 10 0 8 2
216 KRISTI VARUL 15 14 0 1
KOKKU 216 46 138 32
Eesti Reformierakond
332 HANNO PEVKUR 993 167 533 293
333 LIINA KERSNA 596 111 329 156
334 MAIDO RUUSMANN 19 5 8 6
335 ANDRUS SEEME 683 453 203 27
336 EINIKE MÖLDER 15 3 9 3
337 AIVAR ROSENBERG 55 28 18 9
338 MARGUS LEPIK 11 2 6 3
339 ÜLO NEEDO 310 17 236 57
340 ANTI HAUGAS 41 8 26 7
341 PEETER SIBUL 215 7 71 137
KOKKU 2938 801 1439 698
Erakond Eestimaa Rohelised
457 INGA RAITAR 80 15 38 27
458 ZOJA MELLOV 21 7 11 3
459 ARVI MATVEI 7 2 4 1
460 STINA RAMMUL 10 2 6 2
461 MARGARITA RANDVIIR 1 0 0 1
462 HARRI TILK 4 0 4 0
463 MOONIKA MALMRE 3 0 3 0
464 PIRET KÄIGE 1 0 0 1
465 EVE ROOTS 6 1 2 3
466 MEIDI TIIMUS 2 1 1 0
KOKKU 135 28 69 38
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
582 IVARI PADAR 305 60 138 107
583 SIRJE TOBRELUTS 305 59 221 25
584 REIN RANDVER 9 1 6 2
585 KALVI KÕVA 30 8 12 10
586 INARA LUIGAS 176 15 69 92
587 REIN JÄRVELILL 46 6 13 27
588 MAIRE MURUMAA 16 8 3 5
589 TARMO TAMM 35 6 20 9
590 KAUPO KUTSAR 13 5 4 4
591 ANTI ALLAS 31 7 15 9
KOKKU 966 175 501 290
Elurikkuse Erakond
658 RAINER KUUBA 82 19 44 19
659 AIRI HALLIK-KONNULA 32 16 12 4
660 ALEXANDER LINNAMÄE 7 2 4 1
661 EDA VEEROJA 9 1 3 5
662 LILIAN FREIBERG 8 3 5 0
663 OLIVER LOODE 9 1 6 2
664 REIN EINASTO 3 1 0 2
665 REIN LEPP 2 0 2 0
666 ÜLLE KAUKSI 40 3 29 8
KOKKU 192 46 105 41
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
780 UNO KASKPEIT 876 194 493 189
781 MERRY AART 274 61 150 63
782 TIIT KALA 705 59 202 444
783 ARNO SILD 82 39 30 13
784 INDREK KÄO 771 60 662 49
785 GAIUS GIL 82 11 62 9
786 ANTS TAUL 130 32 73 25
787 KALMAR LUISK 96 38 41 17
788 MEELIS AIANURM 85 16 44 25
789 JÜRI KAVER 94 24 56 14
KOKKU 3195 534 1813 848
Erakond Eesti 200
905 IGOR TARO 462 60 302 100
906 EINAR VISNAPUU 30 5 22 3
907 ARE SELGE 18 7 6 5
908 KRISTA SILDOJA 41 6 29 6
909 MERLIS PAJUSTIK 8 5 1 2
910 MARGIT LAIL 15 11 4 0
911 MIKK MÄESAAR 9 3 6 0
912 KATRIN JÕGEVA 28 1 25 2
913 HERKO SUNTS 7 1 3 3
914 EPP PETRONE 31 4 17 10
KOKKU 649 103 415 131
Eesti Keskerakond
1030 TARMO TAMM 1767 248 1161 358
1031 ANNELI OTT 154 43 51 60
1032 HEIMAR LENK 335 53 171 111
1033 ESTER KARUSE 84 13 30 41
1034 ANDRE LAINE 151 63 50 38
1035 JANIKA USIN 386 32 334 20
1036 JAANUS RAIDAL 31 14 6 11
1037 ÜLLE JUHT 4 1 2 1
1038 JÜRI SAAR 38 1 12 25
1039 ÜLO TULIK 61 15 16 30
KOKKU 3011 483 1833 695
Isamaa Erakond
1166 PRIIT SIBUL 386 55 246 85
1167 MERLE JÄÄGER 151 32 91 28
1168 MEELIS MÕTTUS 75 24 35 16
1169 ULLA PREEDEN 407 36 144 227
1170 KURMET MÜÜRSEPP 2 0 2 0
1171 ARNE TILK 203 17 178 8
1172 KALLE VISTER 2 0 2 0
1173 TOOMAS PIIRMANN 6 4 1 1
1174 AIN PAJO 1 0 0 1
1175 MONIKA ROGENBAUM 6 2 4 0
KOKKU 1239 170 703 366
Üksikkandidaadid
1194 ÜLLAR KRUUSTIK 15 2 6 7
1195 TANEL HÄIDKIND 17 3 9 5
KOKKU 32 5 15 12
KÕIK KOKKU 12573 2391 7031 3151
Eesti Vabaerakond
KAUL NURM

Reg nr

207

Maakond kokku

60

Kanepi vald

23

Põlva vald

28

Räpina vald

9

MARIKA PARV

Reg nr

208

Maakond kokku

5

Kanepi vald

0

Põlva vald

2

Räpina vald

3

URMAS OTT

Reg nr

209

Maakond kokku

7

Kanepi vald

1

Põlva vald

6

Räpina vald

0

ÜLLAR VANA

Reg nr

210

Maakond kokku

34

Kanepi vald

0

Põlva vald

27

Räpina vald

7

ANNIKA TOOTS

Reg nr

211

Maakond kokku

46

Kanepi vald

1

Põlva vald

42

Räpina vald

3

KATI KONGO

Reg nr

212

Maakond kokku

16

Kanepi vald

3

Põlva vald

10

Räpina vald

3

TÕNIS LUKATS

Reg nr

213

Maakond kokku

10

Kanepi vald

2

Põlva vald

6

Räpina vald

2

URMET KÜLAOTS

Reg nr

214

Maakond kokku

13

Kanepi vald

2

Põlva vald

9

Räpina vald

2

MIHKEL MÄLLO

Reg nr

215

Maakond kokku

10

Kanepi vald

0

Põlva vald

8

Räpina vald

2

KRISTI VARUL

Reg nr

216

Maakond kokku

15

Kanepi vald

14

Põlva vald

0

Räpina vald

1

Kokku

Maakond kokku

216

Kanepi vald

46

Põlva vald

138

Räpina vald

32

Eesti Reformierakond
HANNO PEVKUR

Reg nr

332

Maakond kokku

993

Kanepi vald

167

Põlva vald

533

Räpina vald

293

LIINA KERSNA

Reg nr

333

Maakond kokku

596

Kanepi vald

111

Põlva vald

329

Räpina vald

156

MAIDO RUUSMANN

Reg nr

334

Maakond kokku

19

Kanepi vald

5

Põlva vald

8

Räpina vald

6

ANDRUS SEEME

Reg nr

335

Maakond kokku

683

Kanepi vald

453

Põlva vald

203

Räpina vald

27

EINIKE MÖLDER

Reg nr

336

Maakond kokku

15

Kanepi vald

3

Põlva vald

9

Räpina vald

3

AIVAR ROSENBERG

Reg nr

337

Maakond kokku

55

Kanepi vald

28

Põlva vald

18

Räpina vald

9

MARGUS LEPIK

Reg nr

338

Maakond kokku

11

Kanepi vald

2

Põlva vald

6

Räpina vald

3

ÜLO NEEDO

Reg nr

339

Maakond kokku

310

Kanepi vald

17

Põlva vald

236

Räpina vald

57

ANTI HAUGAS

Reg nr

340

Maakond kokku

41

Kanepi vald

8

Põlva vald

26

Räpina vald

7

PEETER SIBUL

Reg nr

341

Maakond kokku

215

Kanepi vald

7

Põlva vald

71

Räpina vald

137

Kokku

Maakond kokku

2938

Kanepi vald

801

Põlva vald

1439

Räpina vald

698

Erakond Eestimaa Rohelised
INGA RAITAR

Reg nr

457

Maakond kokku

80

Kanepi vald

15

Põlva vald

38

Räpina vald

27

ZOJA MELLOV

Reg nr

458

Maakond kokku

21

Kanepi vald

7

Põlva vald

11

Räpina vald

3

ARVI MATVEI

Reg nr

459

Maakond kokku

7

Kanepi vald

2

Põlva vald

4

Räpina vald

1

STINA RAMMUL

Reg nr

460

Maakond kokku

10

Kanepi vald

2

Põlva vald

6

Räpina vald

2

MARGARITA RANDVIIR

Reg nr

461

Maakond kokku

1

Kanepi vald

0

Põlva vald

0

Räpina vald

1

HARRI TILK

Reg nr

462

Maakond kokku

4

Kanepi vald

0

Põlva vald

4

Räpina vald

0

MOONIKA MALMRE

Reg nr

463

Maakond kokku

3

Kanepi vald

0

Põlva vald

3

Räpina vald

0

PIRET KÄIGE

Reg nr

464

Maakond kokku

1

Kanepi vald

0

Põlva vald

0

Räpina vald

1

EVE ROOTS

Reg nr

465

Maakond kokku

6

Kanepi vald

1

Põlva vald

2

Räpina vald

3

MEIDI TIIMUS

Reg nr

466

Maakond kokku

2

Kanepi vald

1

Põlva vald

1

Räpina vald

0

Kokku

Maakond kokku

135

Kanepi vald

28

Põlva vald

69

Räpina vald

38

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
IVARI PADAR

Reg nr

582

Maakond kokku

305

Kanepi vald

60

Põlva vald

138

Räpina vald

107

SIRJE TOBRELUTS

Reg nr

583

Maakond kokku

305

Kanepi vald

59

Põlva vald

221

Räpina vald

25

REIN RANDVER

Reg nr

584

Maakond kokku

9

Kanepi vald

1

Põlva vald

6

Räpina vald

2

KALVI KÕVA

Reg nr

585

Maakond kokku

30

Kanepi vald

8

Põlva vald

12

Räpina vald

10

INARA LUIGAS

Reg nr

586

Maakond kokku

176

Kanepi vald

15

Põlva vald

69

Räpina vald

92

REIN JÄRVELILL

Reg nr

587

Maakond kokku

46

Kanepi vald

6

Põlva vald

13

Räpina vald

27

MAIRE MURUMAA

Reg nr

588

Maakond kokku

16

Kanepi vald

8

Põlva vald

3

Räpina vald

5

TARMO TAMM

Reg nr

589

Maakond kokku

35

Kanepi vald

6

Põlva vald

20

Räpina vald

9

KAUPO KUTSAR

Reg nr

590

Maakond kokku

13

Kanepi vald

5

Põlva vald

4

Räpina vald

4

ANTI ALLAS

Reg nr

591

Maakond kokku

31

Kanepi vald

7

Põlva vald

15

Räpina vald

9

Kokku

Maakond kokku

966

Kanepi vald

175

Põlva vald

501

Räpina vald

290

Elurikkuse Erakond
RAINER KUUBA

Reg nr

658

Maakond kokku

82

Kanepi vald

19

Põlva vald

44

Räpina vald

19

AIRI HALLIK-KONNULA

Reg nr

659

Maakond kokku

32

Kanepi vald

16

Põlva vald

12

Räpina vald

4

ALEXANDER LINNAMÄE

Reg nr

660

Maakond kokku

7

Kanepi vald

2

Põlva vald

4

Räpina vald

1

EDA VEEROJA

Reg nr

661

Maakond kokku

9

Kanepi vald

1

Põlva vald

3

Räpina vald

5

LILIAN FREIBERG

Reg nr

662

Maakond kokku

8

Kanepi vald

3

Põlva vald

5

Räpina vald

0

OLIVER LOODE

Reg nr

663

Maakond kokku

9

Kanepi vald

1

Põlva vald

6

Räpina vald

2

REIN EINASTO

Reg nr

664

Maakond kokku

3

Kanepi vald

1

Põlva vald

0

Räpina vald

2

REIN LEPP

Reg nr

665

Maakond kokku

2

Kanepi vald

0

Põlva vald

2

Räpina vald

0

ÜLLE KAUKSI

Reg nr

666

Maakond kokku

40

Kanepi vald

3

Põlva vald

29

Räpina vald

8

Kokku

Maakond kokku

192

Kanepi vald

46

Põlva vald

105

Räpina vald

41

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
UNO KASKPEIT

Reg nr

780

Maakond kokku

876

Kanepi vald

194

Põlva vald

493

Räpina vald

189

MERRY AART

Reg nr

781

Maakond kokku

274

Kanepi vald

61

Põlva vald

150

Räpina vald

63

TIIT KALA

Reg nr

782

Maakond kokku

705

Kanepi vald

59

Põlva vald

202

Räpina vald

444

ARNO SILD

Reg nr

783

Maakond kokku

82

Kanepi vald

39

Põlva vald

30

Räpina vald

13

INDREK KÄO

Reg nr

784

Maakond kokku

771

Kanepi vald

60

Põlva vald

662

Räpina vald

49

GAIUS GIL

Reg nr

785

Maakond kokku

82

Kanepi vald

11

Põlva vald

62

Räpina vald

9

ANTS TAUL

Reg nr

786

Maakond kokku

130

Kanepi vald

32

Põlva vald

73

Räpina vald

25

KALMAR LUISK

Reg nr

787

Maakond kokku

96

Kanepi vald

38

Põlva vald

41

Räpina vald

17

MEELIS AIANURM

Reg nr

788

Maakond kokku

85

Kanepi vald

16

Põlva vald

44

Räpina vald

25

JÜRI KAVER

Reg nr

789

Maakond kokku

94

Kanepi vald

24

Põlva vald

56

Räpina vald

14

Kokku

Maakond kokku

3195

Kanepi vald

534

Põlva vald

1813

Räpina vald

848

Erakond Eesti 200
IGOR TARO

Reg nr

905

Maakond kokku

462

Kanepi vald

60

Põlva vald

302

Räpina vald

100

EINAR VISNAPUU

Reg nr

906

Maakond kokku

30

Kanepi vald

5

Põlva vald

22

Räpina vald

3

ARE SELGE

Reg nr

907

Maakond kokku

18

Kanepi vald

7

Põlva vald

6

Räpina vald

5

KRISTA SILDOJA

Reg nr

908

Maakond kokku

41

Kanepi vald

6

Põlva vald

29

Räpina vald

6

MERLIS PAJUSTIK

Reg nr

909

Maakond kokku

8

Kanepi vald

5

Põlva vald

1

Räpina vald

2

MARGIT LAIL

Reg nr

910

Maakond kokku

15

Kanepi vald

11

Põlva vald

4

Räpina vald

0

MIKK MÄESAAR

Reg nr

911

Maakond kokku

9

Kanepi vald

3

Põlva vald

6

Räpina vald

0

KATRIN JÕGEVA

Reg nr

912

Maakond kokku

28

Kanepi vald

1

Põlva vald

25

Räpina vald

2

HERKO SUNTS

Reg nr

913

Maakond kokku

7

Kanepi vald

1

Põlva vald

3

Räpina vald

3

EPP PETRONE

Reg nr

914

Maakond kokku

31

Kanepi vald

4

Põlva vald

17

Räpina vald

10

Kokku

Maakond kokku

649

Kanepi vald

103

Põlva vald

415

Räpina vald

131

Eesti Keskerakond
TARMO TAMM

Reg nr

1030

Maakond kokku

1767

Kanepi vald

248

Põlva vald

1161

Räpina vald

358

ANNELI OTT

Reg nr

1031

Maakond kokku

154

Kanepi vald

43

Põlva vald

51

Räpina vald

60

HEIMAR LENK

Reg nr

1032

Maakond kokku

335

Kanepi vald

53

Põlva vald

171

Räpina vald

111

ESTER KARUSE

Reg nr

1033

Maakond kokku

84

Kanepi vald

13

Põlva vald

30

Räpina vald

41

ANDRE LAINE

Reg nr

1034

Maakond kokku

151

Kanepi vald

63

Põlva vald

50

Räpina vald

38

JANIKA USIN

Reg nr

1035

Maakond kokku

386

Kanepi vald

32

Põlva vald

334

Räpina vald

20

JAANUS RAIDAL

Reg nr

1036

Maakond kokku

31

Kanepi vald

14

Põlva vald

6

Räpina vald

11

ÜLLE JUHT

Reg nr

1037

Maakond kokku

4

Kanepi vald

1

Põlva vald

2

Räpina vald

1

JÜRI SAAR

Reg nr

1038

Maakond kokku

38

Kanepi vald

1

Põlva vald

12

Räpina vald

25

ÜLO TULIK

Reg nr

1039

Maakond kokku

61

Kanepi vald

15

Põlva vald

16

Räpina vald

30

Kokku

Maakond kokku

3011

Kanepi vald

483

Põlva vald

1833

Räpina vald

695

Isamaa Erakond
PRIIT SIBUL

Reg nr

1166

Maakond kokku

386

Kanepi vald

55

Põlva vald

246

Räpina vald

85

MERLE JÄÄGER

Reg nr

1167

Maakond kokku

151

Kanepi vald

32

Põlva vald

91

Räpina vald

28

MEELIS MÕTTUS

Reg nr

1168

Maakond kokku

75

Kanepi vald

24

Põlva vald

35

Räpina vald

16

ULLA PREEDEN

Reg nr

1169

Maakond kokku

407

Kanepi vald

36

Põlva vald

144

Räpina vald

227

KURMET MÜÜRSEPP

Reg nr

1170

Maakond kokku

2

Kanepi vald

0

Põlva vald

2

Räpina vald

0

ARNE TILK

Reg nr

1171

Maakond kokku

203

Kanepi vald

17

Põlva vald

178

Räpina vald

8

KALLE VISTER

Reg nr

1172

Maakond kokku

2

Kanepi vald

0

Põlva vald

2

Räpina vald

0

TOOMAS PIIRMANN

Reg nr

1173

Maakond kokku

6

Kanepi vald

4

Põlva vald

1

Räpina vald

1

AIN PAJO

Reg nr

1174

Maakond kokku

1

Kanepi vald

0

Põlva vald

0

Räpina vald

1

MONIKA ROGENBAUM

Reg nr

1175

Maakond kokku

6

Kanepi vald

2

Põlva vald

4

Räpina vald

0

Kokku

Maakond kokku

1239

Kanepi vald

170

Põlva vald

703

Räpina vald

366

Üksikkandidaadid
ÜLLAR KRUUSTIK

Reg nr

1194

Maakond kokku

15

Kanepi vald

2

Põlva vald

6

Räpina vald

7

TANEL HÄIDKIND

Reg nr

1195

Maakond kokku

17

Kanepi vald

3

Põlva vald

9

Räpina vald

5

Kokku

Maakond kokku

32

Kanepi vald

5

Põlva vald

15

Räpina vald

12

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.