Valimisringkond nr 10

Tartu linn

Andmed seisuga 2019-03-08 15:59

Hääletamisest osavõtt
Üksused Valijaid nimekirjas Hääletanuid
Kokku %
Tartu linn 66865 24332 36.4
Välisriigid 204 204
E-hääled* 20517
Välisriigis elektrooniliselt 456
Kokku 67525 45053 66.7
Kvoot 44831 / 8 = 5603.88
Hääletamisest osavõtt
Tartu linn

Valijaid nimekirjas

66865

Hääli kokku

24332

Kokku %

36.4

Välisriigid

Valijaid nimekirjas

204

Hääli kokku

204

Kokku %

E-hääled*

Valijaid nimekirjas

Hääli kokku

20517

Kokku %

Välisriigis elektrooniliselt

Valijaid nimekirjas

456

Hääli kokku

Kokku %

Kokku

Valijaid nimekirjas

67525

Hääli kokku

45053

Kokku %

66.7

Kvoot 44831 / 8 = 5603.88

Häälte jagunemine
Erakond Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled
Eesti Vabaerakond 837 399 3 435
Eesti Reformierakond 15504 6647 38 8819
Erakond Eestimaa Rohelised 939 426 8 505
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5087 2271 31 2785
Elurikkuse Erakond 601 260 1 340
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 7641 5288 77 2276
Erakond Eesti 200 2677 1197 7 1473
Eesti Keskerakond 6099 4779 11 1309
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 30 21 0 9
Isamaa Erakond 5416 2824 26 2566
Kõik kokku 44831 24112 202 20517
Häälte jagunemine
Eesti Vabaerakond

Hääli kokku

837

Tartu linn

399

Hääled välisriigist

3

E-hääled

435

Eesti Reformierakond

Hääli kokku

15504

Tartu linn

6647

Hääled välisriigist

38

E-hääled

8819

Erakond Eestimaa Rohelised

Hääli kokku

939

Tartu linn

426

Hääled välisriigist

8

E-hääled

505

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hääli kokku

5087

Tartu linn

2271

Hääled välisriigist

31

E-hääled

2785

Elurikkuse Erakond

Hääli kokku

601

Tartu linn

260

Hääled välisriigist

1

E-hääled

340

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Hääli kokku

7641

Tartu linn

5288

Hääled välisriigist

77

E-hääled

2276

Erakond Eesti 200

Hääli kokku

2677

Tartu linn

1197

Hääled välisriigist

7

E-hääled

1473

Eesti Keskerakond

Hääli kokku

6099

Tartu linn

4779

Hääled välisriigist

11

E-hääled

1309

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Hääli kokku

30

Tartu linn

21

Hääled välisriigist

0

E-hääled

9

Isamaa Erakond

Hääli kokku

5416

Tartu linn

2824

Hääled välisriigist

26

E-hääled

2566

Kõik kokku

Hääli kokku

44831

Tartu linn

24112

Hääled välisriigist

202

E-hääled

20517

Detailne hääletamistulemus

Eesti Vabaerakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
197 KUIDO NÕMM 430 197 2 231
198 VAHUR KOLLOM 117 52 0 65
206 MART KIVASTIK 106 54 0 52
204 ALVAR TIPP 44 24 0 20
199 HEIKI LILL 38 13 0 25
201 LAILI JÕGIAAS 29 18 0 11
202 KRISTO KARU 27 16 0 11
200 KAIDO KALLAVUS 22 10 0 12
203 HERLE GERASSIMOVA 18 13 1 4
205 HEINO RITSMAN 6 2 0 4
Nimekiri kokku 0.1494 kvooti 837 399 3 435

Eesti Reformierakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
322 URMAS KLAAS 6119 3039 14 3066
324 ANTS LAANEOTS 3053 1303 9 1741
326 SIGNE KIVI 1356 543 5 808
327 HELE EVERAUS 1110 484 4 622
323 MARGIT SUTROP 1082 379 1 702
325 URMAS SIIGUR 940 328 1 611
328 RAIMOND TAMM 792 237 1 554
329 AIRIS MEIER 389 110 3 276
330 RENO LAIDRE 354 105 0 249
331 ANDRUS PUNT 309 119 0 190
Nimekiri kokku 2.7667 kvooti 15504 6647 38 8819

Erakond Eestimaa Rohelised

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
447 MARKO KAASIK 362 182 7 173
448 REA SEPPING 109 44 0 65
451 INGA PLOOMIPUU 100 39 0 61
453 RAUL KÜBARSEPP 96 33 0 63
450 JÜRI GINTER 88 46 0 42
455 HELLE KAASIK 75 29 1 45
456 MERILY VAKKER 49 25 0 24
454 RUTH TAMMEORG 27 13 0 14
452 JAAN OLARI 20 7 0 13
449 ELMER JOANDI 13 8 0 5
Nimekiri kokku 0.1676 kvooti 939 426 8 505

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
572 HELJO PIKHOF 1522 947 6 569
581 MARJU LAURISTIN 1172 498 8 666
574 GEA KANGILASKI 802 236 10 556
573 TOOMAS JÜRGENSTEIN 735 269 4 462
577 OTT MAIDRE 263 63 2 198
576 LEMMIT KAPLINSKI 215 85 1 129
575 MEELIS LUHT 131 67 0 64
578 ASKO TAMME 98 42 0 56
579 ANTS JOHANSON 85 32 0 53
580 TÕNU INTS 64 32 0 32
Nimekiri kokku 0.9078 kvooti 5087 2271 31 2785

Elurikkuse Erakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
657 MART JÜSSI 320 121 0 199
656 AHTO KAASIK 281 139 1 141
Nimekiri kokku 0.1072 kvooti 601 260 1 340

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
770 JAAK VALGE 2740 1832 39 869
772 INDREK SÄRG 2223 1675 6 542
775 INDREK KALDA 689 467 7 215
771 RUUBEN KAALEP 566 377 6 183
773 INDREK HIRV 295 204 3 88
779 HEIKI VILEP 247 153 0 94
778 MERIKE LUMI 246 145 4 97
777 AIN EHARI 241 171 6 64
776 AARE TAMM 200 148 4 48
774 MAREH KALDA 194 116 2 76
Nimekiri kokku 1.3635 kvooti 7641 5288 77 2276

Erakond Eesti 200

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
896 KRISTIINA TÕNNISSON 775 284 2 489
895 MARGUS TSAHKNA 612 325 3 284
897 TANEL TEIN 530 271 1 258
900 KADRI HALLER-KIKKATALO 166 74 1 91
903 JAAK LAINESTE 153 39 0 114
898 PILLE TSOPP-PAGAN 130 50 0 80
899 JÜRI-OTT SALM 106 42 0 64
901 ISMAIL MIRZOJEV 87 35 0 52
902 KARIN JÕKS 59 34 0 25
904 KIRILL AVDEJEV 59 43 0 16
Nimekiri kokku 0.4777 kvooti 2677 1197 7 1473

Eesti Keskerakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
1020 AADU MUST 2370 1813 3 554
1021 JAAN TOOTS 871 718 0 153
1026 JELENA FRUNZE 732 512 1 219
1027 NIKOLAI PÕDRAMÄGI 683 621 1 61
1023 VLADIMIR ŠOKMAN 383 322 2 59
1028 IRINA PANOVA 335 291 0 44
1024 MARINA RIISALU 202 151 1 50
1025 VIKTOR TRASBERG 200 140 0 60
1022 MONICA RAND 164 116 1 47
1029 MADIS LEPAJÕE 159 95 2 62
Nimekiri kokku 1.0884 kvooti 6099 4779 11 1309

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
1058 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA 30 21 0 9
Nimekiri kokku 0.0054 kvooti 30 21 0 9

Isamaa Erakond

Reg nr Kandidaadi nimi Hääli kokku Tartu linn Hääled välisriigist E-hääled*
1156 TÕNIS LUKAS 2506 1417 8 1081
1158 MIHHAIL LOTMAN 1086 529 8 549
1157 LAURI VAHTRE 876 441 5 430
1159 EVA-LIISA LUHAMETS 277 139 1 137
1160 ANNELI KANNUS 221 97 2 122
1165 KASPAR KOKK 145 69 0 76
1161 PRIIT HUMAL 141 60 1 80
1163 FRIEDRICH KAASIK 75 26 1 48
1164 TARVO SIILABERG 56 28 0 28
1162 JAAN VAIKSAAR 33 18 0 15
Nimekiri kokku 0.9665 kvooti 5416 2824 26 2566
Eesti Vabaerakond
KUIDO NÕMM

Reg nr

197

Hääli kokku

430

Tartu linn

197

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

231

VAHUR KOLLOM

Reg nr

198

Hääli kokku

117

Tartu linn

52

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

65

MART KIVASTIK

Reg nr

206

Hääli kokku

106

Tartu linn

54

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

52

ALVAR TIPP

Reg nr

204

Hääli kokku

44

Tartu linn

24

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

20

HEIKI LILL

Reg nr

199

Hääli kokku

38

Tartu linn

13

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

25

LAILI JÕGIAAS

Reg nr

201

Hääli kokku

29

Tartu linn

18

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

11

KRISTO KARU

Reg nr

202

Hääli kokku

27

Tartu linn

16

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

11

KAIDO KALLAVUS

Reg nr

200

Hääli kokku

22

Tartu linn

10

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

12

HERLE GERASSIMOVA

Reg nr

203

Hääli kokku

18

Tartu linn

13

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

4

HEINO RITSMAN

Reg nr

205

Hääli kokku

6

Tartu linn

2

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

4

Nimekiri kokku 0.1494 kvooti

Hääli kokku

837

Tartu linn

399

Hääled välisriigist

3

E-hääled*

435

Eesti Reformierakond
URMAS KLAAS

Reg nr

322

Hääli kokku

6119

Tartu linn

3039

Hääled välisriigist

14

E-hääled*

3066

ANTS LAANEOTS

Reg nr

324

Hääli kokku

3053

Tartu linn

1303

Hääled välisriigist

9

E-hääled*

1741

SIGNE KIVI

Reg nr

326

Hääli kokku

1356

Tartu linn

543

Hääled välisriigist

5

E-hääled*

808

HELE EVERAUS

Reg nr

327

Hääli kokku

1110

Tartu linn

484

Hääled välisriigist

4

E-hääled*

622

MARGIT SUTROP

Reg nr

323

Hääli kokku

1082

Tartu linn

379

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

702

URMAS SIIGUR

Reg nr

325

Hääli kokku

940

Tartu linn

328

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

611

RAIMOND TAMM

Reg nr

328

Hääli kokku

792

Tartu linn

237

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

554

AIRIS MEIER

Reg nr

329

Hääli kokku

389

Tartu linn

110

Hääled välisriigist

3

E-hääled*

276

RENO LAIDRE

Reg nr

330

Hääli kokku

354

Tartu linn

105

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

249

ANDRUS PUNT

Reg nr

331

Hääli kokku

309

Tartu linn

119

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

190

Nimekiri kokku 2.7667 kvooti

Hääli kokku

15504

Tartu linn

6647

Hääled välisriigist

38

E-hääled*

8819

Erakond Eestimaa Rohelised
MARKO KAASIK

Reg nr

447

Hääli kokku

362

Tartu linn

182

Hääled välisriigist

7

E-hääled*

173

REA SEPPING

Reg nr

448

Hääli kokku

109

Tartu linn

44

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

65

INGA PLOOMIPUU

Reg nr

451

Hääli kokku

100

Tartu linn

39

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

61

RAUL KÜBARSEPP

Reg nr

453

Hääli kokku

96

Tartu linn

33

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

63

JÜRI GINTER

Reg nr

450

Hääli kokku

88

Tartu linn

46

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

42

HELLE KAASIK

Reg nr

455

Hääli kokku

75

Tartu linn

29

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

45

MERILY VAKKER

Reg nr

456

Hääli kokku

49

Tartu linn

25

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

24

RUTH TAMMEORG

Reg nr

454

Hääli kokku

27

Tartu linn

13

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

14

JAAN OLARI

Reg nr

452

Hääli kokku

20

Tartu linn

7

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

13

ELMER JOANDI

Reg nr

449

Hääli kokku

13

Tartu linn

8

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

5

Nimekiri kokku 0.1676 kvooti

Hääli kokku

939

Tartu linn

426

Hääled välisriigist

8

E-hääled*

505

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
HELJO PIKHOF

Reg nr

572

Hääli kokku

1522

Tartu linn

947

Hääled välisriigist

6

E-hääled*

569

MARJU LAURISTIN

Reg nr

581

Hääli kokku

1172

Tartu linn

498

Hääled välisriigist

8

E-hääled*

666

GEA KANGILASKI

Reg nr

574

Hääli kokku

802

Tartu linn

236

Hääled välisriigist

10

E-hääled*

556

TOOMAS JÜRGENSTEIN

Reg nr

573

Hääli kokku

735

Tartu linn

269

Hääled välisriigist

4

E-hääled*

462

OTT MAIDRE

Reg nr

577

Hääli kokku

263

Tartu linn

63

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

198

LEMMIT KAPLINSKI

Reg nr

576

Hääli kokku

215

Tartu linn

85

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

129

MEELIS LUHT

Reg nr

575

Hääli kokku

131

Tartu linn

67

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

64

ASKO TAMME

Reg nr

578

Hääli kokku

98

Tartu linn

42

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

56

ANTS JOHANSON

Reg nr

579

Hääli kokku

85

Tartu linn

32

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

53

TÕNU INTS

Reg nr

580

Hääli kokku

64

Tartu linn

32

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

32

Nimekiri kokku 0.9078 kvooti

Hääli kokku

5087

Tartu linn

2271

Hääled välisriigist

31

E-hääled*

2785

Elurikkuse Erakond
MART JÜSSI

Reg nr

657

Hääli kokku

320

Tartu linn

121

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

199

AHTO KAASIK

Reg nr

656

Hääli kokku

281

Tartu linn

139

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

141

Nimekiri kokku 0.1072 kvooti

Hääli kokku

601

Tartu linn

260

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

340

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
JAAK VALGE

Reg nr

770

Hääli kokku

2740

Tartu linn

1832

Hääled välisriigist

39

E-hääled*

869

INDREK SÄRG

Reg nr

772

Hääli kokku

2223

Tartu linn

1675

Hääled välisriigist

6

E-hääled*

542

INDREK KALDA

Reg nr

775

Hääli kokku

689

Tartu linn

467

Hääled välisriigist

7

E-hääled*

215

RUUBEN KAALEP

Reg nr

771

Hääli kokku

566

Tartu linn

377

Hääled välisriigist

6

E-hääled*

183

INDREK HIRV

Reg nr

773

Hääli kokku

295

Tartu linn

204

Hääled välisriigist

3

E-hääled*

88

HEIKI VILEP

Reg nr

779

Hääli kokku

247

Tartu linn

153

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

94

MERIKE LUMI

Reg nr

778

Hääli kokku

246

Tartu linn

145

Hääled välisriigist

4

E-hääled*

97

AIN EHARI

Reg nr

777

Hääli kokku

241

Tartu linn

171

Hääled välisriigist

6

E-hääled*

64

AARE TAMM

Reg nr

776

Hääli kokku

200

Tartu linn

148

Hääled välisriigist

4

E-hääled*

48

MAREH KALDA

Reg nr

774

Hääli kokku

194

Tartu linn

116

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

76

Nimekiri kokku 1.3635 kvooti

Hääli kokku

7641

Tartu linn

5288

Hääled välisriigist

77

E-hääled*

2276

Erakond Eesti 200
KRISTIINA TÕNNISSON

Reg nr

896

Hääli kokku

775

Tartu linn

284

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

489

MARGUS TSAHKNA

Reg nr

895

Hääli kokku

612

Tartu linn

325

Hääled välisriigist

3

E-hääled*

284

TANEL TEIN

Reg nr

897

Hääli kokku

530

Tartu linn

271

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

258

KADRI HALLER-KIKKATALO

Reg nr

900

Hääli kokku

166

Tartu linn

74

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

91

JAAK LAINESTE

Reg nr

903

Hääli kokku

153

Tartu linn

39

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

114

PILLE TSOPP-PAGAN

Reg nr

898

Hääli kokku

130

Tartu linn

50

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

80

JÜRI-OTT SALM

Reg nr

899

Hääli kokku

106

Tartu linn

42

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

64

ISMAIL MIRZOJEV

Reg nr

901

Hääli kokku

87

Tartu linn

35

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

52

KARIN JÕKS

Reg nr

902

Hääli kokku

59

Tartu linn

34

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

25

KIRILL AVDEJEV

Reg nr

904

Hääli kokku

59

Tartu linn

43

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

16

Nimekiri kokku 0.4777 kvooti

Hääli kokku

2677

Tartu linn

1197

Hääled välisriigist

7

E-hääled*

1473

Eesti Keskerakond
AADU MUST

Reg nr

1020

Hääli kokku

2370

Tartu linn

1813

Hääled välisriigist

3

E-hääled*

554

JAAN TOOTS

Reg nr

1021

Hääli kokku

871

Tartu linn

718

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

153

JELENA FRUNZE

Reg nr

1026

Hääli kokku

732

Tartu linn

512

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

219

NIKOLAI PÕDRAMÄGI

Reg nr

1027

Hääli kokku

683

Tartu linn

621

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

61

VLADIMIR ŠOKMAN

Reg nr

1023

Hääli kokku

383

Tartu linn

322

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

59

IRINA PANOVA

Reg nr

1028

Hääli kokku

335

Tartu linn

291

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

44

MARINA RIISALU

Reg nr

1024

Hääli kokku

202

Tartu linn

151

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

50

VIKTOR TRASBERG

Reg nr

1025

Hääli kokku

200

Tartu linn

140

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

60

MONICA RAND

Reg nr

1022

Hääli kokku

164

Tartu linn

116

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

47

MADIS LEPAJÕE

Reg nr

1029

Hääli kokku

159

Tartu linn

95

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

62

Nimekiri kokku 1.0884 kvooti

Hääli kokku

6099

Tartu linn

4779

Hääled välisriigist

11

E-hääled*

1309

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA

Reg nr

1058

Hääli kokku

30

Tartu linn

21

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

9

Nimekiri kokku 0.0054 kvooti

Hääli kokku

30

Tartu linn

21

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

9

Isamaa Erakond
TÕNIS LUKAS

Reg nr

1156

Hääli kokku

2506

Tartu linn

1417

Hääled välisriigist

8

E-hääled*

1081

MIHHAIL LOTMAN

Reg nr

1158

Hääli kokku

1086

Tartu linn

529

Hääled välisriigist

8

E-hääled*

549

LAURI VAHTRE

Reg nr

1157

Hääli kokku

876

Tartu linn

441

Hääled välisriigist

5

E-hääled*

430

EVA-LIISA LUHAMETS

Reg nr

1159

Hääli kokku

277

Tartu linn

139

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

137

ANNELI KANNUS

Reg nr

1160

Hääli kokku

221

Tartu linn

97

Hääled välisriigist

2

E-hääled*

122

KASPAR KOKK

Reg nr

1165

Hääli kokku

145

Tartu linn

69

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

76

PRIIT HUMAL

Reg nr

1161

Hääli kokku

141

Tartu linn

60

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

80

FRIEDRICH KAASIK

Reg nr

1163

Hääli kokku

75

Tartu linn

26

Hääled välisriigist

1

E-hääled*

48

TARVO SIILABERG

Reg nr

1164

Hääli kokku

56

Tartu linn

28

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

28

JAAN VAIKSAAR

Reg nr

1162

Hääli kokku

33

Tartu linn

18

Hääled välisriigist

0

E-hääled*

15

Nimekiri kokku 0.9665 kvooti

Hääli kokku

5416

Tartu linn

2824

Hääled välisriigist

26

E-hääled*

2566

* Sisaldab alaliselt Eestis (valimisringkonda kuuluva(te) omavalitsusüksus(t)e jaoskonnad kokku) ja alaliselt välisriigis elavate valijate e-hääli.

Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule

Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.